13 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยล.1 นำโดย ผอ.ยินดี รักสนิท และ 14 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนบ้านลีตอ สพป.ยล.2 นำโดย ผอ.อรรถกานต์  อุศมา ได้มาให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มิตรภาพ และเป็นที่ประทับใจ งานประสบผล คนประสบสุข

g,